Outlösta lotterivinster från julfinalen

Vi vill börja med att tacka alla som deltog i årets julfinal på Rådhustorget måndagen 13.1.2014 det kalla vädret till trots. Det ordnades traditionsenligt även i år ett lotteri, och det visade sig att tre av lottervinsterna blev outlösta:

Serie Nr Pris
N 32 Leksakslastbil
X 30 Köpkort 50 eur (Ekenäs Centrumförening)
A 40 Köpkort 50 eur (Ekenäs Centrumförening)

Tag kontakt med oss om du är någon av de lyckliga vinnarna av ovanstående vinster, dock senast 12.2.2014. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på sidan.