Sista månadsmötet för perioden 2013-2014

Ekenäs Lions höll traditionsenligt sitt sista månadsmöte för verksamhetsperioden 2013-2014 tisdagen den 14. maj på Knipan. I samband med månadsmötet premierades Leif Olin med medlemskap i Melvin Jones Fellowship för sina humanitära insatser i Lions Club Ekenäs rf. Avslutningsvis övergick klubbens presidentskap till Svante Westerlund som kommer att leda klubben under perioden 2014-2015.

Leif Olin hedras med medlemskap i Melvin Jones Fellowship

Svante Westerlund övertar presidentskap i Lions Club Ekenäs rf

(foto: Tommy Öberg)