Vinstförteckning för Toa-släppet 2014

Toa-släppet ordnades den 17. maj för 13:e gången på Rådhustorget. Årets vinstförteckning presenteras nedan:

Lottnr Vinst Värde
2192 Huvudvinst Gigantti köpkort 1000 eur
1057 Köpkort Gigantti 200 eur
976 Köpkort K-supermarket 100 eur
1019 Köpkort K-supermarket 100 eur
2839 Köpkort K-supermarket 100 eur
2883 Köpkort K-supermarket 100 eur
1324 Köpkort M-Janne 100 eur
1202 Köpkort Trävaruhuset 100 eur
1993 Köpkort Rautia 100 eur
1439 Köpkort Elmo Sport 100 eur
1858 Köpkort M. Broman 100 eur
1350 Köpkort S-market 50 eur
1381 Köpkort S-market 50 eur
1658 Köpkort S-market 50 eur
1145 Köpkort S-market 50 eur
1914 Köpkort K-supermarket 50 eur
1738 Köpkort K-supermarket 50 eur
1696 Köpkort K-supermarket 50 eur
1177 Köpkort K-supermarket 50 eur
1979 Köpkort M-Janne 50 eur
346 Köpkort M-Janne 50 eur
2995 Köpkort M-Janne 50 eur

Vinsterna utlämnas mot certifikat 19.5-31.7.2014 hos Gigantti i Ekenäs. Vi vill samtidigt tacka alla som deltagit i årets Toa-släpp!