Vänklubbsbesök från LC Espoo Kivenlahti 20 april 2022

I början av april kontaktade Erkki Laine från LC Espoo Kivenlahti vår president Björn Liljegren och föreslog en träff. Vi enades om att träffas redan i april, utanför vår möteskalender. Björn kontaktade Pertti Nousiainen som tolk, och mig Sven Sundström som sin fadder, som kontaktade vår hedersmedlem Leif Stenwall, pappa till Myran i Lions parken. Vi var 4 och så var också dom Reijo Liljander, Erkki Laine, Pertti Lampén, Kalervo ”Kallu” Karaslahti blivande president.   I bakgrunden vår president Björn och konstnären Leif.

 

Lions överlåter reflexvästar till Dagverksamheten i Raseborg

 

Vi träffades kl 11 på gården Raseborgsvägen 5. Först inspekterades våra loppmarknadsutrymmen, som nog imponerade på gästerna. Bra att notera också av oss själva, de bästa vi haft under åren!
Därefter satte vi oss vid styrelsens långbord för diskussioner. Ett helt fungerande språkbad, Erkki Laine talade riktigt god svenska, de 3 andra nog bara finska, och vår Björn verkade inte vara så slängd i finska. Man kan om man vill! Erkki Laine är nog Finlands superlejon. Jag gick med i LC Helsingfors Centrum år 1985. Träffade Erkki redan då, när jag deltog i flera möten runt om i Finland. Erkki Laine var Finlands Lions Förbunds ordförande 2001-02 och invaldes i  i den Internationella styrelsen för åren 2003-05. Han berättade att han satsade allt på Lionismen, på bekostnad av sitt arbete och familjen blev lidande. Bakom en framgångsrik man står en lojal hustru Kaarina! Stensvik/Kivenlahti började byggas 1971 och Lionsklubben grundades redan 1973, alltså för snart  50 år sedan. Vår klubb grundades ju som känt 1.4.1958, snart 65 år. År 2007 beslöt Finland gå med i ett projekt i södra Sri Lanka, att bygga ett sjukhus för ögonoperationer i Ratnapura. Projektansvarig var Erkki Laine. Där har utförts över 10.000 gråstarr operationer, sådana som den urfattiga befolkningen inte har råd med! Klubben understöder sjukhuset med bidrag, och tar gärna emot understöd av utomstående. Erkki Laine innehar alla utmärkelser, förstås också Melvin Jones.

Vi utbytte klubbstandar, vår president fick Erkki Laines PID standar 2003-2005, och vi ett stort märke. Vi gav vår 50 års historik, som skrevs av vår broder Mårten Kevin. Erkki högaktade Mårten, som han rest land och rike runt med. 
Mårten skötte under många år de svenska sidorna i Lions tidningen, vilket värderades högt av Förbundet. 

Vi förflyttade oss sedan till Lions-parken. Leif Stenwall presenterade vårt projekt. UNESCO utropade 1979 som barnets år och Statens konstverkskommission utlyste en lekskulpturtävling. LC Ekenäs deltog i tävlingen med Leif Stenwalls förslag ”Liikuntatauko” som kom på tredje plats. Det beslöts snabbt att Ekenäs stad upplåter plats och att LC Ekenäs står för material och byggande. Stockar fälldes och hämtades från en skog i Tenala. Andra stockar donerades av Ekenäs stad och Tele i Ekenäs. Talkot tog fart och lekskulpturen Myran invigdes 1980. Senare har klubben donerat pengar, då parken har utvidgats med nya attraktioner. Vid klubbens 35-års jubileum 1993 donerade klubben 4 stycken vägskyltar som hälsar besökande välkomna till staden. Då staden fyllde 450 år 1996 donerades ett minnesmärke över Helene Schjerfbeck (50 år efter hennes död) ett staffli gjutet i brons designat av den kände konstnären Leif Stenwall, placerat utanför hennes hem vid (Östra) Långgatan. Med LC Ekenäs 50-års jubileum 2008 i åtanke skapade Leif en ljugarbänk med småstadens personligheter, i parken intill gamla Stadshuset. Senare har klubben donerat en klocka med termometer, placerad i torgskvären. Vi berättade om den kommande Barnens dag den 18 juni 2022.

Träffen avslutades med lunch på Fyren, där vi håller våra möten. Vi diskuterade utmaningen att värva nya medlemmar. LC Espoo Kivenlahti har svårigheter med lågt antal medlemmar och den höga åldersstrukturen i sin klubb.  De överväger att ta med några aktiva damer inför 50-års jubiléet  i februari 2024. Om vi är ärliga, så står vi snart inför samma utmaning. Antalet medlemmar har minskat till 31, efter att 2 avlidit och 2 avgått. Leif räddade vi till hedersmedlem! Understöder för egen del, att de äldre borde träda tillbaka och de yngre söka nya medlemskandidater bland sina kompanjoner. Vi måste förnya våra aktiviteter! Man kan inte säga, såhär har vi alltid gjort, de senaste 30-40 åren.

Vi 8 deltagare som var med, tyckte att den korta Vänklubbs-träffen gav flera nyttiga impulser, och motsvarande aktiviteter är värda att upprepas.

Lionsbroder Sven Sundström

 

Lions överlåter reflexvästar till Dagverksamheten i Raseborg

Sven Sundström, Pertti Nousiainen, Reijo Liljander, Erkki Laine, Björn Liljegren, Kalervo Karaslahti, Pertti Lampén, Leif Stenwall.