Köpkort till Raseborgs Julhjälp 2023

Lions Club Ekenäs har donerat 15 st köpkort á 100 euro åt Raseborgs Julhjälp 2023. Lady Lions bidrog dagen innan med likaledes 15 st köpkort á 50 euro.

Julhjälpen arrangeras av fyra duktiga damer som på helt frivillig väg och vid sidan av familj och sitt dagliga arbete hjälper familjer i ekonomiskt trångmål att få en liten guldkant på tillvaron i juletider.

I bild klubbens president Ari Valtonen och två av Julhjälpens aktiva damer Jenna Nyman och Jenna Ahlroth-Ragnell.

(foto: Henry Andersson)

President Ari Valtonen och två av Julhjälpens aktiva damer Jenna Nyman och Jenna Ahlroth-Ragnell
President Ari Valtonen och två av Julhjälpens aktiva damer Jenna Nyman och Jenna Ahlroth-Ragnell