Toa-släppet 2014 i bilder

Toa-släppet ordnades för 13:e gången på Rådhustorget lördagen 17. maj 2014. (foto: Jan Nieminen)

Toarullarna är upphissade och väntar på att falla ner på torget.
Publiken väntar på att toarullarna ska fällas ner på torget.
Publiken väntar på att toarullarna ska fällas ner på torget.
Toarullarna har släppts och det är dags att utse vinnarna.
President Leif Ekberg utser vinnarna.
Göran Dahlqvist läser upp vinnande lottnumror.